FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เที่ยวปีใหม่สุขสมหวังร่วมป้องกันโศกนาฏกรรมจากโรคของความเมาและประมาท

วันที่ 27 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 272 คน)
 
          ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์เป็นช่วงที่คนไทยดื่มสุรามากที่สุด ดื่มติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันและตกอยู่ในความประมาทมากที่สุด โดยข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบันทึกไว้ว่าระหว่างปี ๒๕๔๔-๒๕๕๓ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ๑๒๓,๔๓๔ คน เฉลี่ยปีละ ๑๒,๓๔๓.๓๔ คน สูงกว่ากลุ่มประเทศทางยุโรปถึง ๔ เท่า มีผู้บาดเจ็บ ๘,๖๕๖,๓๑๕ คน เฉลี่ยปีละ ๘๖๕,๖๓๑ คน สาเหตุสำคัญมาจากเมาแล้วขับ และผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นคนในวัยหนุ่มสาว ในช่วงเจ็ดวันอันตราย เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรวมทั้งประเทศ ๓๕๘ ราย บาดเจ็บ ๓,๔๙๗ ราย เสียชีวิตโดยเฉลี่ยวันละ ๕๑ คน ชั่วโมงละ ๒.๑ คน บาดเจ็บวันละ ๔๙๗ คน หรือชั่วโมงละ ๒๐ คน ซึ่งจำนวนนี้ไม่ได้มีข้อมูลคนพิการและมูลค่าการสูญเสียเป็นทรัพย์สิน
          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ในเทศกาลแห่งความสุขทั้งปีใหม่และสงกรานต์เป็นช่วงที่มีการเดินทางมากที่สุด ดื่มสุราฉลองมากที่สุด และประมาทมากที่สุด หากผู้ใดหรือครอบครัวใดเกิดอุบัติเหตุ เกิดการสูญเสียก็จะทำให้เทศกาลแห่งความสุข เป็นเทศกาลแห่งความตาย หรือโศกนาฏกรรม แนวทางป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้ความร่วมมือในการป้องกันอุบัติเหตุกันทุกส่วน โดยเฉพาะการดื่มสุราแล้วขับรถ ทั้งนี้แม้ในทางพุทธศาสนา การดื่มสุราก็ผิดศีลข้อ ๕ ที่พระพุทธองค์ทรงเน้นพิเศษว่า การดื่มสุราเมรัย เป็นที่ตั้งของความประมาทและความประมาทคือ ทางแห่งความตาย ในทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจร เมาแล้วขับทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสอาจติดคุกถึง ๖ ปี ถ้าทำให้เสียชีวิตอาจติดคุกถึง ๑๐ ปี
          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการป้องกันอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้เน้นป้องกันไว้ทุกด้าน โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย ถ้าพบเมาแล้วขับต้องจับทุกราย ในส่วนตามหมู่บ้าน ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น พ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้อยู่แล้วว่าบุตรหลาน หรือเยาวชนในหมู่บ้านมีใครมีพฤติกรรมเมาแล้วขับ ขับรถเร็วก็ขอให้ติดตามตักเตือนกันเป็นพิเศษ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือกันเพื่อป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เรารัก และที่สำคัญหากรักตัวเอง รักชีวิต ก็ต้องไม่ซ้อนคน ๑ มาด้วย


……………………… สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com