FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2555

วันที่ 27 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 263 คน)
 
ปฏิทินการรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2555
 
นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดทำปฏิทินการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2555  เพื่อดำเนินการออกรับบริจาคโลหิต จาหน่วยงาน  ส่วนราชการ และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสำรองโลหิตไว้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกแห่ง    มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ
Download
ปฏิทินการรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2555

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com