FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ปี 2555

วันที่ 28 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 359 คน)
 
เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี และรองผู้กำกับสืบสวน ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในนามผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2555 จังหวัดกาฬสินธุ์
          บ่ายวานนี้ ( 27 ธ.ค.54 ) ที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2555  ของจังหวัดกาฬสินธุ์     เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เข้ารับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2555      โดยมี   นายบัญญัติ  แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่เป็นประธานการคัดเลือก มีผู้เสนอผลงานเข้าทำการคัดเลือกในครั้งนี้ จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย พระสงฆ์ 6 รูป ฆราวาส 3 คน
          มติของคณะกรรมการ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ปี2555 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้คัดเลือก บุคคลเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ปรากฏดังนี้
          1. พระครูปทุมสมณวัตร เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ม) วัดหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี
          2. พ.ต.ท.โสณกุญช์ ทรัพย์สมบัติ รองผู้กำกับการสืบสวน กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
          ทั้งนี้ ส่วนกลางจะทำการกลั่นกรอง คัดเลือกอีกชั้นหนึ่ง จึงจะประกาศแจ้งให้เข้ารับรางวัล โดยในเบื้องต้นทั้ง 2 ราย จะได้รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด จาก ผู้ว่าราชาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกับผู้เสนอผลงานเข้าทำการคัดเลือกในครั้งนี้ จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย
          1. พระครูสุเขตธรรมมาภิรมย์ รองเจ้าคณะอำเภอนามน เจ้าอาวาสวัดศรีสะอาดนามน ตำบลนามน อำเภอนามน
          2. พระอธิการสุริยา สนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี
          3. พระครูจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสงเปลือย (ธ) เจ้าอาวาสวัดโพนวิมาน ตำบลกุดสิมคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
          4. พระใบฎาประยงค์ จนฺทธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโนนหนองเบ็ญ ตำบลหนองบัว อำเภอนามน
          5. พระอธิการกัณหา ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีบึงไฮ ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
          6. นางกรรณิการ์ เถาว์โท นายกยุวพุทธิกสมาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
          7. นายสุขดี ชื่นสร้อย ข้าราชการบำนาญ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
         สำหรับผลงานของทั้ง 9 ท่าน ผู้สนใจติดตามศึกษาได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลาง ชั้น 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
    
 .............................................. วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com