FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ กำหนดออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในวันที่ 6 มกราคม 2555

วันที่ 30 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 117 คน)
 
          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 6/2555 ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนคำป่าหว้าน บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจะนำบริการของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ออกไปให้บริการประชาชน อาทิ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ บริการต่อทะเบียนภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์, หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน บริการให้คำปรึกษาเรื่องการสมัครงานทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด แนะแนวการฝึกอาชีพ, สำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่าง ๆ , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด บริการทำหมัน ตรวจรักษาสัตว์ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ มาให้บริการอีกเป็นจำนวนมาก จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาขาม และตำบลใกล้เคียงมาใช้บริการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


....................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com