FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์จัดจำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้าราคาประหยัดในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2555

วันที่ 30 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 146 คน)
 
          นายธรวัฒน์ แสงทอง การค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด และ ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ จากปัญหาผลผลิตไข่ไก่คงเหลือภายในฟาร์มและราคาอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็ว โดยการนำไข่ไก่มาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และยังเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งได้กำหนดจัดจำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้าราคาประหยัดในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2555 โดยจำหน่ายทุกวันจันทร์, วันพุธ และ วันศุกร์ ของสัปดาห์ ณ บริเวณห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า หน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต เริ่มจำหน่ายวันพุธที่ 4 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
 ................................... ยุพดี ภูมูลเมือง / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com