FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์เข้ารับรางวัลระดับเยี่ยม ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

วันที่ 5 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 156 คน)
 
          จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับรางวัลระดับดีเยี่ยมการประกวดรางวัล "ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี 2553 ของ ก.พ.ร. จากนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา
          นายสำนัก กายาผาด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งให้ส่วนราชการที่ต้องการส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ได้ส่งโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง เข้ารับการประเมินและผ่านการพิจารณาในรอบแรก และเมื่อวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการได้เดินทางมาประเมินผลงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ มี อ.สุจินันท์ หรสิทธิ์ สถาบันพระปกเกล้า เป็นกรรมการผู้ตรวจประเมิน และทางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำเสนอข้อมูลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดกาฬสินธุ์, แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและกระบวนการแบบมีส่วนร่วม, การจัดทำแผนชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน, โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์, โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ และกิจกรรมบูรณาการ, โครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน และการตรวจติดตามในพื้นที่ "โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม " เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรร่วมโครงการ ๑ ไร่ไม่ยากไม่จน โครงการบัณฑิตคืนถิ่น (ทายาทฮักแพงแบ่งปัน)/โครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน
          และจากผลการดำเนินงานของทุกภาคส่วนทำให้การประเมินครั้งแรก จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับผลการประเมินดีเยี่ยม เกรด A (๙๖ คะแนน) จากจังหวัดที่ส่งผลงานเข้าประกวด ทั่วประเทศ ๒๒ จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗ จังหวัด) ต่อมาคณะกรรมการได้เดินทางมาประเมินผลการดำเนินงานอีก 2 ครั้ง เพื่อยืนยันผลคะแนนจากคณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกล้า ผลปรากฏว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยม โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบให้นายถาวร กุลโชติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสำนัก กายาผาด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ น.ส.มัณฑนา เล็กสมบูรณ์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายวิเศษ คำไชโย ประธานเครือข่ายฮักแพงแบ่งปันอำเภอเขาวง เข้ารับรางวัลดังกล่าว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) จัดขึ้นที่ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ โดยมีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล


........................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com