FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดหน่วยออกบริการประชาชนตามโครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 5 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 123 คน)
 
          นางวิไลลักษณ์ ศรีวณิชชากร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดหน่วยออกร่วมให้บริการประชาชนร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการ"จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีกำหนดออกให้บริการ ดังนี้
          1. วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน บ้านโนนสวาง ตำบลนาขาม อำเภอ กุฉินารายณ์
          2. วันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 ณ ที่สาธารณะประจำหมู่บ้านดงกลาง บ้านดงกลาง ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท
          ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์จะเปิดรับต่อทะเบียนรถเก๋ง รถตู้ รถปิคอัพและรถจักรยานยนต์ โดยต้องแนบหลักฐานสมุดคู่มือจดทะเบียนรถหรือภาพถ่าย หลักฐานประกันภัย และใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (เฉพาะรถยนต์ที่ใช้งานมาแล้วตั้งแต่ 7ปีขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) การให้บริการแนะนำการดำเนินการทางทะเบียนรถและการขับรถอย่างปลอดภัย ออกให้บริการแก่ประชาชนตามวันและสถานที่ดังกล่าว  ท่านผู้เป็นเจ้าของรถในเขตพื้นที่ดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับบริการได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๘๒-๑๗๐๓-๔ ต่อ ๑๔ ในวันและเวลาราชการ
 
...................................... ภัทรีญา สวัสดิ์พานิช น.ศ.ฝึกงาน / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com