FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ชาวกาฬสินธุ์กว่าพันคนเดินเท้าจากพระธาตุยาคูสู่พระธาตุพนม

วันที่ 9 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 343 คน)
 
พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่าพันคนเดินเท้าจากพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย มุ่งหน้าสักการะองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นปีที่ 4 ระยะทาง 225 กิโลเมตร โดยใช้เวลา 10 วัน
          สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันจัดโครงการสืบฮอยตา วาฮอยปู่ เดินตามฮอยธรรม ปีที่ 4 เดินเท้าจากองค์พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปกราบถึงองค์พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 8-17 มกราคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยเริ่มออกเดินทางเมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ (9 มกราคม 2555) จากองค์พระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านบ้านด่านเหนือ , บ้านหนองไผ่, บ้านคำโนนทอง ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย และพักแรมคืนแรกที่โรงเรียนนามนวิทยาคม ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนเช้าวันที่ 10 มกราคม 2555 จะมุ่งหน้าสู่อำเภอนามนต่อไป
          สำหรับการเดินทางด้วยเท้าไปนมัสการพระธาตุพนมในวันเพ็ญเดือนสามของทุกปี ของพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยออกจากพระธาตุยาคูนั้น เป็นประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์แต่ได้หยุดลง เมื่อปี พ.ศ. 2505 เพราะยุคสมัยเจริญขึ้น มีการพัฒนาระบบขนส่งที่สะดวกสบายขึ้น จึงทำให้ประเพณีดีงามหายไป ต่อมา พ.ศ.2551 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และ สภาวัฒนธรรมอำเภอ พระภิกษุ และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มารื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และปี 2555 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เริ่มเดินทางวันที่ 9 มกราคม 2555 เส้นทางที่จะเดินทางผ่าน คือ อำเภอกมลาไสย, ดอนจาน, นามน, กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, อำเภอหนองสูง, คำชะอี, ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร, และคาดว่าจะถึงพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 16 มกราคม 2555 รวมระยะทางเดินประมาณ 225 กิโลเมตร


…………………………………….. ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
ชนะชัย ภูแสงศรี / ภาพ

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com