FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์จัดทำแผนแม่บทพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวรับปีการท่องเที่ยวจังหวัด ปี 2556

วันที่ 10 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 234 คน)
 
          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เรียกประชุมส่วนราชการ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องหรือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ด้วยการตั้งคณะทำงานร่างแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมประกาศ ปี พ.ศ. 2556 ให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์
          วันที่ 9 มกราคม 2555 ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัด นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานประชุมหารือในการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการท่องเที่ยว   
          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์นับว่าด้านการท่องเที่ยวมีศักยภาพสูง เพราะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่ในโซนเดียวกัน เช่น พิพิธภัณฑ์สิรินธร สะพานเทพสุดา พระพุทธรูปนอนตะแคงซ้าย พระมหาเจดีย์พุทธนิมิต แพรวาบ้านโพน เป็นต้น เพราะธรรมชาติของนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาหลายกิโลเมตร หลายชั่วโมงก็อยากเที่ยวชมหลาย ๆ ที่ เหมือนเข้าห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้าหลายอย่างให้เลือกซื้อเช่นกัน และในปีหนึ่ง ๆ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธร ประมาณ 5 แสนคน จังหวัดต้องหาวิธีการให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้อยู่นานที่สุด จะได้มีการใช้จ่ายซื้อสิ่งของ จะได้ขายสินค้าโอท็อป สินค้าเกษตร ร้านอาหาร โรงแรม จะได้มีรายได้ จึงอยากให้ปี 2555 เป็นปีแห่งการเตรียมความพร้อมในการท่องเที่ยว เพราะจังหวัดมีสะพานเทพสุดา เป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย 2.4 กิโลเมตร เป็นจุดขายใหม่ มีงบในการปรับภูมิทัศน์เชิงสะพานของ กรมโยธาธิการและผังเมือง 16 ล้านบาท ศูนย์ศิลปาชีพแพรวาบ้านโพนก็มีงบประมาณ 15 ล้านบาท ถนนไดโนเสาร์ ยาว 30 กิโลเมตร งบประมาณ 18 ล้านบาท จะ มีหุ่นไดโนเสาร์เรียงรายตลอดสาย กว่า 60 ตัว งบประมาณปรับปรุงพระธาตุยาคู อีก 20 ล้านบาท นอกจากนั้น ยังมีสนามกอล์ฟ ขนาด 18 หลุม ที่บึงอร่าม อำเภอยางตลาด อีกแห่งหนึ่ง คาดว่าปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทุกอย่างจะแล้วเสร็จและจังหวัดกาฬสินธุ์จะได้ประกาศให้ พ.ศ. 2556 เป็นปีการท่องเที่ยวของจังหวัดตลอดปี ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมกันกำหนด
          วิธีทำงานร่วมกันเป็นยุทธศาสตร์เดียวกันในภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย วิธีการ คือ ให้หน่วยงานหลักด้านการท่องเที่ยวจัดตั้งคณะทำงานยกร่างแผนแม่บทให้ครอบคลุมทุกส่วนทั้งจังหวัด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เสร็จแล้วก็ให้ประชุมโดยเชิญการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นมาช่วยให้ความคิดเห็น เสนอแนะ เมื่อแผนเสร็จขั้นสุดท้ายก็ให้เชิญการท่องเที่ยวใหญ่ที่กรุงเทพฯ มาเสนอแนะให้ความคิดเห็นแผนแม่บทดังกล่าว และให้จังหวัดใช้แผนนี้ในการดำเนินยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดได้ตลอดไป
 
 ............................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com