FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งกาฬสินธุ์จัดอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ วันที่ 24-26 มกราคม 2555

วันที่ 10 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 106 คน)
 
          นางวิไลลักษณ์ ศรีวณิชชากร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ได้แก่ ผู้ขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2555 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมดังกล่าว ยื่นหลักฐานการสมัคร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด, ใบรับรองแพทย์, รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป ใส่เสื้อเชิ้ตสีสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด ได้ที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนวันที่ 24 มกราคม 2555 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 043-821704 ต่อ 17 ในวัน เวลา ราชการ


.................................. ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com