FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำรวจกาฬสินธุ์ เตือนผู้ปกครองไม่ควรปล่อยเด็กมาเที่ยวงานวันเด็กเพียงลำพัง

วันที่ 10 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 113 คน)
 
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ สั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่ดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรในบริเวณการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2555 พร้อมเตือนผู้ปกครองอย่าปล่อยเด็กมาเที่ยวงานเพียงลำพังอาจถูกหลอกลวงไปในทางไม่ดีได้
          พล.ต.ต.คณิสร น้อยนารถ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มอบคำขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 "สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” สำหรับในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในหลายพื้นที่ ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความห่วงใยในสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของเด็ก – เยาวชน ที่จะเดินทางเที่ยวงานวันเด็ก และเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจึงขอความร่วมมือจากผู้ขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขับขี่รถโรงเรียน รถนักเรียน รถโดยสารประจำทาง ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษให้นึกถึงความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนให้มากที่สุด ไม่ให้เด็กห้อยโหนรถในลักษณะที่อาจเป็นอันตราย ก่อนหยุดรถหรือออกรถจะต้องให้เด็กได้ขึ้นหรือลงรถให้เรียบร้อยเสียก่อน ส่วนผู้ปกครองไม่ควรปล่อยเด็กมาเที่ยวงานเพียงลำพัง หรือใส่เครื่องประดับที่มีค่า เพราะอาจถูกผู้ไม่หวังดีหลอกหลวงได้ และให้เขียนชื่อสกุลของเด็ก บิดา มารดา สถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง เพื่อสะดวกในการติดตามหรือนำส่งกรณีเด็กพลัดหลง สำหรับหน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรมหรือจัดการท่องเที่ยวทางน้ำ ผู้ใช้เรือ ผู้ควบคุมเรือไม่ควรบรรทุกสิ่งของหรือผู้โดยสารเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด บนเรือควรมีอุปกรณ์ป้องกันภยันตรายติดไว้
          นอกจากนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดทุกแห่ง กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณการจัดกิกจรรมวันเด็กในทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชนเป็นกรณีพิเศษด้วย

...................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com