FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันเด็กกาฬสินธุ์ 2555 เน้นส่งเสริมเด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

วันที่ 10 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 121 คน)
 
          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ทุกองค์กรของสังคมได้เล็งเห็นความสำคัญของวันเด็ก ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคตและให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข สำหรับในปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 กำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
          นายไพฑูรย์ มหิพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 ได้เผยว่า เป้าหมายในการจัดปีนี้ทางจังหวัดได้เน้นให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทั้งเวทีเยาวชน การเล่นดนตรี การแข่งขันเกมส์ รับสิ่งของรางวัลจำนวนมากและในบริเวณเดียวกันนี้ยังมีการแสดงและกิจกรรมงานวันเด็กของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งผู้มาร่วมกิจกรรมจะได้ชมกิจกรรมนิทรรศการ ออกร้านของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาอีกจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองได้นำนักเรียนมาเที่ยวงานวันเด็กได้ในปีนี้ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์


.............................. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com