FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบก.แจ้งเตือนระวัง ขบวนการหลอกขายคาร์บอนเครดิตป่าไม้ แพร่ระบาดในภาคเหนือ

วันที่ 13 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 142 คน)
 
อบก.แจ้งเตือนระวัง ขบวนการหลอกขายคาร์บอนเครดิตป่าไม้ แพร่ระบาดในภาคเหนือ
 
นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล เจ้าพนักงานป้าไม้อาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่า ขณะนี้เริ่มมีขบวนการหลอกลวงประชาชนให้เสียเงินในการขายคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่า โดยการขอสำเนาโฉนดที่ดินไปเป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่ามีโครงการ หรือมีการชักจูงให้ปลูกป่าเพื่อพัฒนาโครงการขายคาร์บอนเครดิตโดยเจตนาขายพรรณไม้ และล่าสุดเป็นการขอเก็บเงินค่าสมาชิกเพื่อดำเนินโครงการ ซึ่งเมื่อสอบถามไปตามองค์กรที่ได้รับการร้องเรียนมาว่าเข้ามาติดต่อประชาชนในเรื่องนี้ ก็ไม่สามารถติดต่อได้ จึงเข้าใจได้ว่าน่าจะเป็นการดำเนินการใน 2 กรณีคือ กรณีแรก ผู้ที่ดำเนินโครงการพัฒนาคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่าไม่เข้าใจกลไกการพัฒนาโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Project) ซึ่งมีความซับซ้อนและใช้เวลานาน ส่วนอีกกรณีหนึ่งคือเป็นขบวนการหลอกลวงประชาชนเพื่อประโยชน์ในการขายต้นกล้าไม้ หรือเรียกเก็บเงินค่าสมาชิกหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนั้นจึงขอเรียนว่าผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาโครงการปลูกป่าขายคาร์บอนเครดิตไม่ว่าจะเป็น ภาคทางการหรือสมัครใจ ขอให้แจ้งความประสงค์ในการพัฒนาโครงการมาขึ้นทะเบียนที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) : อบก. เพื่อความโปร่งใส ซึ่งรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตอาจได้รับการยกเว้นภาษีฯ 3 รอบปีภาษีด้วย ผู้สนใจหรือมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 04381-1778
 
 
......................... สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com