FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการเปิดใจ เปิดศูนย์

วันที่ 14 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 391 คน)
 
ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดโครงการเปิดใจ เปิดศูนย์ เป็นลานให้กับประชาชนทั่วไป ได้ร่วมออกกำลังกาย เน้นเต้นแอโรบิค และเล่นฮูล่าฮูป
 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ที่บริเวณศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ถนน 1155 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดโครงการเปิดใจ เปิดศูนย์ ซึ่งศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเปิดลานออกกำลังกายอีกแห่งหนึ่งหักับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย โดยจะเน้นส่งเสริมการเต้นแอโรบิค และการเล่นฮู่ล่าฮูป โดยได้รับเกียรติจากนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมในคร้งนี้ด้วย

นางนวลสวาท ทองสาร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ลานออกกำลังกาย ที่บริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จะเปิดให้บริการประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้มาร่วมกันออกกำลังกาย ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งการออกำลังกายก็จะมีพยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ มาให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เพื่อให้การออกกำลังกายเกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ และรักษ์สุขภาพ ร่วมออกกำลังกายได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้ทุกวัน
 

.................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว ชนะชัย ภูแสงศรี/ภาพ

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com