FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์แจ้งเตือนอากาศหนาวเย็นให้ประชาชนรักษาสุขภาพและระวังอัคคีภัย

วันที่ 16 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 107 คน)
 
นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งว่า ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 1 เรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง และอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศา กับมีลมแรง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาวะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่มาถึงประเทศไทยตอนบน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และผลิตผลทางการเกษตรของประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ทราบเกี่ยวกับภัย อันเกิดจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอากาศหนาวเย็น ให้ประชาชนเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติ โดยรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ดูแลผลผลิตทางการเกษตรระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย ในระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2553 สำหรับประชาชนที่ก่อกองไฟเพื่อคลายความหนาวเย็น ให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะใช้เส้นทางบริเวณหมอกหนาให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

....................................สุรพล คุณภักดี/ข่าว  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com