FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมตัวสำหรับเกษตรกรในการเลี้ยงปลาฤดูหนาว

วันที่ 21 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 112 คน)
 
นายอุทัย สิงห์โตทอง ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งว่า ด้วยภูมิอากาศของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 เป็นต้นไป จะมีสภาพอากาศที่หนวเย็นมากกว่าทุกปี อุณหภูมิน้ำลดต่ำลง สัตว์น้ำเกิดอาการเครียดกินอาหารลดลง ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์น้ำลดลง กอร์ปกับเชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีในช่วงอุณหภูมิต่ำ อาจทำให้สัตว์น้ำของเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงเกิดโรคระบาดได้ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแนะนำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดของสัตว์น้ำ ในช่วงฤดูหนาวดังนี้ ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด, ควบคุมปริมาณการให้อาหารแก่สัตว์น้ำให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้อาหารตกค้าง ทำให้น้ำเน่าเสีย, ควรมีบ่อพักน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำให้เพียงพอตลอดฤดูการเลี้ยงและการเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ควรเปลี่ยนในปริมาณมาก, ไม่ควรเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำโดยไม่จำเป็น, กรณีน้ำในบ่อเริ่มเน่าเสียให้สาดเกลือในอัตรา 200-300 ก.ก. ต่อบ่อขนาด 1 ไร่ , หากพบสัตว์น้ำที่เลี้ยงมีอาหารผิดปกติ เช่น ป่วยหรือตาย ให้นำออกไปทำลายโดยการกลบหรือฝัง และน้ำในบ่อไม่ควรปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ และควรควบคุมคุณภาพของน้ำในบ่อ โดยการใช้ปูนขาว อัตรา 60-100 ก.ก. ต่อบ่อขนาด 1 ไร่
 
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า สำหรับเกษตรที่เลี้ยงปลาในกระชัง ควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง จับปลาที่ได้ขนาดจำหน่าย ลดปริมาณจำนวนปลาที่เลี้ยงในกระชัง หรืองดการเลี้ยงปลาในกระชัง ควรคุมปริมาณอาหาร หรือลดอาหารในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง และควรเสริมวิตามิน เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานโรคให้กับปลา หากพบปลาในกระชังตาย ควรรีบนำออกจากกระชัง นำไปทำลายด้วยการกลบหรือฝัง และควรย้ายปลาไปเลี้ยงในบ่อดิน เนื่องจากการเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ำไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกที่จะมีผลทำให้ปลาที่เลี้ยงป่วยหรือตายได้ หากเกษตรกรท่านใดสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811034, โทรสาร 043-815254 ได้ในวัน เวลาราชการ


................................สุรพล คุณภักดี/ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com