FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์แจ้งเตือนเกษตรกรไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการสวมสิทธิ รับจำนำมันสำปะหลัง

วันที่ 25 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 115 คน)
 
นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2554/2555 ด้วยการรับจำนำมันสำปะหลังสดจากเกษตรกร ปริมาณ 10 ล้านตัน เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภันฑ์มันสำปะหลัง โดยให้องค์กรคลังสินค้า (อคส.) รับฝากเก็บและออกใบประทวน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) รับประกันใบประทวนที่ อคส. ออกให้ เกษตรกรกำหนดระยะเวลารับจำนำ 1 กุมภาพันธ์ -31 พฤษภาคม 2555 ระยะเวลาไถ่ถอนภายใน 3 เดือนนับจากเดือนที่รับจำนำ ระยะเวลาโครงการ กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2555 นั้น
 
ในการดำเนินการรับจำนำมันสำปะหลัง ปี 2555 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีกระแสข่าวแจ้งว่า มีกลุ่มผู้หาผลประโยชน์จากโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2555 ของรัฐบาลได้กระทำการเพื่อให้เกิดการสวมสิทธิเกษตรกรรับจำนำหัวมันสำปะหลังสดโดยความยินยอมของเกษตรกร และการเรียกเงินค่าจัดคิวรับจำนำมันสำปะหลัง ณ จุดรับจำนำในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเกษตรกรบางรายต้องจ่ายค่าจัดคิวคันละ 400 – 1,000 บาท ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งให้เกษตรกรมิให้หลงเชื่อ และอย่าให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้หาผลประโยชน์ดังกล่าว หากพบเห็นผู้มีพฤติกรรมดังกล่าวข้อให้แจ้งศูนย์ประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และศูนย์ระดับจังหวัด ณ สำนักงานพานิชณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดต่อได้ที่ โทร. 043-811631 และสำนักงาน กรมการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-811300 , 043-812416 หรือสายด่วน 1569 โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มที่กระทำความผิดดังกล่าวอย่างเด็ดขาดต่อไป
 
 .................................ทีมข่าว ส.ปชส.กาฬสินธุ์ ข่าว
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com