FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ 14-15 มิ.ย.55 นี้

วันที่ 28 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 130 คน)
 
           นายสมยศ ศรีกาฬสินธุ์ จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งกับ ประชาสัมพันธ์จังกวัดกาฬสินธุ์ว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ ปี 2555 ขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ รูปแบบของการจัดงานจะเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการสมัครงาน ซึ่งจะทำให้ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนและสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่วนของนายจ้างที่เข้าร่วมงานก็สามารถประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างล่วงหน้า ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเช่นเดียวกัน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 100 เครื่องในการดำเนินงาน ในวันงานผู้สมัครงานจะได้สัมภาษณ์งานโดยตรงกับนายจ้างหลายรายการในคราวเดียวกัน ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างกว่า 5,000 อัตรา จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
 
..................................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com