FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.กาฬสินธุ์ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่ 8 แห่ง

วันที่ 30 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 551 คน)
 
          นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งว่า ตามที่สำนักงาน กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 8 แห่ง ที่ครบวาระ โดยการเลือกตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 ซึ่งผลการเลือกตั้ง ดังนี้
          นายก อบต.สะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน ได้แก่ นายพีรพงศ์ ถิ่นกำเชิด
          นายก อบต.นามน อำเภอนามน ได้แก่ นายสมลวง บุตตะนันท์
          นายก อบต.นาคู อำเภอนาคู ได้แก่ นายบัณฑิต อ้วนละมัย
          นายก อบต.ทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก ได้แก่ นายบุญทัน บุระพันธ์
          นายก อบต.คุ้มเก่า อำเภอเขาวง ได้แก่ นายกิฬา ศรีวรขันธ์
          นายก อบต.หนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด ได้แก่ นายทรงเกียรติ ล้านพลแสน
          นายก อบต.นิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง ได้แก่ นางจิดาลา ลาวัลย์
          นายก อบต.คำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย ได้แก่ นายเดิน สุดทวี
          ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งของ อบต. ทั้ง 8 แห่ง ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมาก และทางสำนักงาน กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้มีการตรวจสอบ สอบสวนเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม และจะเสนอ กกต.พิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน
 
 ................................ สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
33%
  ให้ 4 คะแนน
 
33%
  ให้ 5 คะแนน
 
33%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com