FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากอุทกภัย

วันที่ 30 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 185 คน)
 
          นางสาววาสนา สมมุติ คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า เศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเดือนเมษายน 2555 มีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดือนมีนาคม โดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการค้าปลีกและปริมาณการจดทะเบียนรถใหม่ที่ขยายตัวสูงขึ้นครึ่งแรกในรอบปี ขณะที่การลงทุนก็มีสัญญาณที่ดีสะท้อนจากทุนจดทะเบียนธุรกิจและจำนวนพื้นที่อนุญาตก่อสร้างสูงขึ้น เช่นเดียวกับปริมาณจดทะเบียนรถใหม่เชิงพาณิชย์ก็ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบปีหลังจากประสบอุทกภัยที่ผ่านมา สำหรับด้านการผลิตพบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมยังคงสูงขึ้น จากการผลิตที่สูงขึ้นของภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ภาคการบริการและการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13 - 16 เมษายน 2555 มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับอ่อน ซึ่งส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ในเดือนเมษายน2555 มีผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน สำหรับมันสำปะหลังมีผลผลิต 105,962 ตัน ขยายตัวร้อยละ 4.13 และอ้อยโรงงานมีผลผลิตทั้งสิ้น จำนวน 313,292 ตัน ขยายตัวร้อยละ 6.45 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่วนข้าวนาปรังได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งฤดูแล้ว โดยข้าวนาปรังฤดูการผลิต 2555 มีผลผลิตทั้งสิ้น 228,228 ตัน สูงกว่าปีก่อน 3,299 ตัน
          สำหรับการบริโภคภาคเอกชนในเดือนเมษายน 2555 ยังคงขยายตัว สะท้อนได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มจาก การค้าปลีกขยายตัวร้อยละ 89.18 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะล่อตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 111.28 สะท้อนถึงการบริโภคภาคเอกชนที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับการบริโภคสินค้าคงทนที่ปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนได้จากปริมาณรถยนต์นั่งเดือนเมษายนที่ปรับตัวสูงขึ้น ขยายตัวร้อยละ 35.03 จากที่หดตัวอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบปัญหาอุทกภัยในปลายปี 2554 คาดว่าการบริโภคมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการเพิ่มรายได้ประชาชน เช่น การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้าง ทั้งนี้ผู้บริโภคยังคงมีความกังวลจากปัญหาค่าครองชีพที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
 
 ............................. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com