FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
อ.ยางตลาดจัดการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างสุขภาพท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553

วันที่ 24 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 168 คน)
 
          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ณ สนามโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างสุขภาพท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553
          นายประทีป ฤทธิกุล นายอำเภอยางตลาด ได้กล่าวว่า ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอยางตลาด ทั้ง 17 แห่ง ได้จัดการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างสุขภาพท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2553 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการภายในอำเภอยางตลาด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นและท้องที่ ในเขตอำเภอยางตลาดได้กิดผลดีต่อประชาชนโดยรวม ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในปีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการในอำเภอยางตลาด เข้าร่วมดังนี้ เทศบาลตำบลยางตลาด, องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น, องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว, เทศบาลตำบลโคกศรี, เทศบาลตำบลอุ่มเม่า, องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี, องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์, เทศบาลตำบลอิตื้อ, เทศบาลตำบลโนนสูง, เทศบาลตำบลหัวนาคำ, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม, เทศบาลตำบลบัวบาน, เทศบาลตำบลเขาพระนอน, องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ, องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายางตลาด การจัดงานครั้งนี้ เป็นการสร้างความสามัคคี มีการแบ่งงานออกเป็น 2 ภาค คือภาคกลางวันเป็นการแข่งขันกีฬา ภาคกลางคืนเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ส.ต.อ.สืบศักดิ์ ผันสืบ นักตะกร้อทีมชาติไทยมาร่วมเป็นเกียรติ ภาคการแสดงกลางคืนมีงานเลี้ยงโต๊ะจีนและการแสดงคอนเสิร์ตของ มาลีฮวนน่า
 
.................................. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com