FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์กระจายมันสำปะหลังพันธุ์ดีสู่ชุมชนหวังเพิ่มผลผลิตจาก 3 ตันเป็น 10 ตันต่อไร่

วันที่ 19 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 92 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดประชุมชี้แจงโครงการกระจายมันสำปะหลังพันธุ์ดีสู่ชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ ปี 2555 เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำหลังให้แก่เกษตรกรจากเดิม 3 ตันต่อไร่เป็น 10 ตันต่อไร่
 
เมื่อเช้าวันนี้ 19 มิถุนายน 2555 ที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดการชี้แจงโครงการกระจายมันสำปะหลังพันธุ์ดีสู่ชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ ปี 2555 เพื่อชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯให้แก่เกษตรกรอำเภอ เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกรระดับอำเภอจาก 15 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 150 คน มีความเข้าใจและปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงบำรุงดิน และการพัฒนาการตลาด
 
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังจำนวน 352,000 ไร่ ผลิตเฉลี่ย 3.3 ตันต่อไร่ ซึ่งผลผลิตที่ได้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำเกษตรกรยังสามารถเพิ่มศักยภาพผลผลิตให้สูงขึ้นได้ จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้จัดทำโครงการกระจายมันสำปะหลังพันธุ์ดีสู่ชุมชนขึ้น เน้นให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้สูงขึ้นและมีการกระจายมันสำปะหลังพันธุ์ดีไปสู่ 15 อำเภอเป้าหมาย ในปี 2555 จะกระจายมันสำปะหลังพันธ์ดีสู่ชุมชนจำนวน 500 ไร่ และในปี 2556 จำนวน 5,000 ไร่ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังให้แก่เกษตรกรกรเนื่องจากการระบาดของเพลี้ยแป้งในปีที่ผ่านมาได้ และที่สำคัญเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้สูงขึ้นเฉลี่ย 3.3 ตันต่อไร่เป็นเฉลี่ย 10 ตันต่อไร่
 
 
...................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com