FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
อ.ยางตลาดอบรมเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วันที่ 20 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 97 คน)
 
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามระเบียบวาระจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 
เมื่อเช้าวันนี้ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ที่วัดอร่ามมงคล ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมนำชีวิตเทิดไท้องค์ราชัน รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการที่อำเภอยางตลาดจัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและการขับเคลื่อนระเบียบวาระจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออาชญากรรมต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลนาเชือกและตำบลหนองอิเฒ่า ของอำเภอยางตลาดเข้าร่วมโครงการฯ 89 คน ใช้เวลาในการอบรมจำนวน 9 วัน 8 คืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของสารเสพติดทุกชนิด และที่สำคัญเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามระเบียบวาระจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 
นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ นายอำเภอยางตลาดกล่าวว่า ปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมต่างๆถือเป็นปัญหาซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดเป็นระเบียบวาระจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อำเภอยางตลาดได้สนองนโยบายดังกล่าวโดยได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในหลายกิจกรรม เช่น การรีเอกซเรย์ การมอบธงขาวของหมู่บ้าน การจัดตั้งเวรยาม การออกกฎหมู่บ้าน การออกจัดระเบียบสังคม รวมถึงการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนและกลุ่มเสียงซึ่งรุนนี้เป็นรุ่นที่ 4 แล้ว
 
 
 ..............................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com