FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ มอบป้ายสถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ 18 อำเภอ

วันที่ 21 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 239 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จดประชุมเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งชี้ให้เห็นสาระความสำคัญของข้อกฎหมาย พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบป้ายสถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ตัวแทนทั้ง 18 อำเภอด้วย
          เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (21 มิถุนายน 2555) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2555 และมอบนโยบายจังหวัดกาฬสินธุ์ในการเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายฯ การป้องกันมิให้เด็ก เยาวชน เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ และมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ โดยมีคณะกรรมการ คณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดกาฬสินธุ์ จากทั้ง 18 อำเภอ จำนวน 250 คน เข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบป้าย "สถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับตัวแทนจากทั้ง 18 อำเภอด้วย
          นายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงมากขึ้น จากรายงานขององค์การอนามัยโลกในอดีตเคยพบว่าประชากรของประเทศไทยมีการบริโภคสุรากลั่นมากเป็นอันดับ 5 ของโลก ผลกระทบที่ตามมาคือ สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มขึ้น การก่ออาชญากรรมมากขึ้น ผู้ป่วยเป็นโรคที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วย จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ขึ้น เจตนารมณ์เพื่อจำกัดการบริโภคและเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่การใช้กฎหมายดังกล่าวยังทำได้ไม่มากเท่าที่ควรเนื่องจากการขาดความรู้ ความชำนาญ และเจตคติที่ถูกต้องในการนำกฎหมายเหล่านี้ไปบังคับใช้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งเรื่องเจตนารมณ์ สาระสำคัญของกฎหมาย ตลอดจนวิธีและขั้นตอนการนำกฎหมายไปบังคับใช้ เพื่อให้การทำงานมีความถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น
          ด้านนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบขณะนี้เข้าไปถึงเยาวชนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงในสังคมไทย ที่นับวันจะมีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ การกำหนดนโยบาย ตลอดจนวิธีการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากบริโภค และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลด ละ เลิกบริโภคสิ่งเหล่านี้และการนำกฎหมายมาบังคับใช้เป็นการลดผลกระทบที่จะตามมาทั้งเรื่องการเกิดอุบัติเหตุบนถนน การเกิดอาชญากรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย
 
 .......................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com