FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์มอบ “เฮือนกาชาด” หลังที่ 16 ให้กับราษฎรอำเภอหนองกุงศรี

วันที่ 22 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 235 คน)
 
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบบ้านหลังที่ 16 ตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนายชาย โนนตะสี ราษฎรบ้านประชาสามัคคี อำเภอหนองกุงศรี ที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมมีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงเป็นของตนเอง
          เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2555 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันมอบบ้าน "เฮือนกาชาด” หลังที่ 16 ตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2555 ให้กับนายชาย โนนตะสี อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 12 บ้านประชาสามัคคี ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งอำเภอหนองกุงศรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายชาย เป็นคนดีของสังคม และมีฐานะยากจน จึงได้รับเฮือนกาชาดจากเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยกับภรรยา ลูกชาย และหลายชาย รวม 4 คน  โอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค พัดลม ยาสามัญประจำบ้าน ให้กับนายชาย ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับครอบครัวผู้ได้รับเป็นอย่างยิ่ง พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบธงครัวเรือนนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งตาสับปะรดบ้านประชาสามัคคีได้คัดกรองแล้วว่าครอบครัวนายชาย โนนตะสี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
          นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2555 ซึ่งทางเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดขึ้นเพื่อมอบบ้าน "เฮือนกาชาด” ช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งแต่ละหลังเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จะสนับสนุนงบประมาณ หลังละ 60,000.-บาท  รวม 18 หลัง เป็นเงิน 1,080,000.-บาท ขณะนี้ดำเนินการมอบไปแล้ว จำนวน 16 หลัง เหลืออีก 2 หลัง คือ อำเภอคำม่วง และอำเภอห้วยเม็ก ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป
 
…………………………… ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com