FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์มอบเครื่องกรองน้ำให้โรงเรียนนากุงวิทยาแสริม อ.ยางตลาด

วันที่ 22 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 241 คน)
 
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องกรองน้ำมูลค่า 35,000.- บาทให้กับโรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด เพื่อให้นักเรียนมีน้ำดื่มที่สะอาดได้ดื่ม
          เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (22 มิถุนายน 2555) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด ได้มอบเครื่องกรองน้ำจำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 35,000.-บาท ให้กับโรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้กรองน้ำดื่มให้สะอาดและปลอดภัยสำหรับนักเรียน โดยมีนายจำปี มัจจุปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนากุงวิทยาเสริม คณะครู อาจารย์ และนักเรียน เป็นผู้รับมอบ
          นายจำปี มัจจุปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนากุงวิทยาเสริม กล่าวว่า โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 178 คน ครู 10 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน มีเครื่องกรองน้ำ 1 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเขาพระนอน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ปัจจุบันชำรุดเสียหายไม่สามารถกรองน้ำดื่มที่สะอาดให้แก่นักเรียนได้ และนักเรียนต้องนำน้ำมาจากบ้านเอง เป็นการสร้างภาระความลำบากในการมาเรียนเพิ่มขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการจัดหาเครื่องกรองน้ำและขอรับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้อนุเคราะห์จำนวน 1 เครื่อง ทางโรงเรียนต้องขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และเครื่องกรองน้ำนี้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดสำหรับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
          ด้านนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า หลังได้รับหนังสือทราบเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดเนื่องจากเครื่องกรองน้ำสะอาดที่มีอยู่แล้วได้ชำรุดเสียหาย ทางเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้สนับสนุนเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง ให้กับโรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้ดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต่อไป
 
..................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
ชนะชัย ภูแสงศรี / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com