FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยางตลาดรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

วันที่ 28 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 130 คน)
 
กลุ่มพลังมวลชนอำเภอยางตลาดกว่า 1,000 คน พร้อมใจรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554
          บ่ายวานนี้ ( 27 ธันวาคม 2553 ) ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน๊อคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่อำเภอยางตลาด ประจำปี 2554 โดยมีนายประทีป ฤทธิกุล นายอำเภอยางตลาดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง พร้อมด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน 15 ตำบล นักเรียน ประชาชน ร่วมงานกว่า 1,000 คน
          นายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวชื่นชม อำเภอยางตลาดทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุ โดยการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและเป็นการเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความระมัดระวังในการขับขี่รถ รู้จักป้องกันตนเองโดยสวมหมวกกันน๊อค หรือขาดเข็มขัดนิรภัยในระหว่างขับรถยนต์ ซึ่งโอกาสนี้นายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมวกกันน็อคให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 103 ใบ โดยหมวกกันนีอคดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ห้างร้าน ต่างๆ อาทิ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสงวนวงษ์ 50 ใบ บริษัท อึ้งกุ่ยเฮง 20 ใบ บริษัทมิตรศิลป์ 23 ใบ โรงสีข้าวไทยเกษตร 20 ใบ หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ 10 ใบ บริษัทวิริยะประกันภัย 15 ใบ ร้านอีฮง 10 ใบ เป็นต้น
          สำหรับอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายของปีใหม่ 2553 ที่ผ่านมา พื้นที่อำเภอยางตลาดมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน 2 ราย และในปี2554 นี้ จะเริ่มนับ 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554
 
 ...........................วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin/ 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
100%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
0%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com