FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ พร้อมรับมือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

วันที่ 25 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 95 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ให้กับชาวนา เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและจังหวัดกาฬสินธุ์
          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ที่เฮือนสวนดอนธรรม บ้านสะอาดสมศรี ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ "วิสัยทัศน์ จังหวัดกาฬสินธุ์สู่ประชาคมอาเซียน” ในงานเปิดประตูสู่เฮือนกาฬสินธุ์ดอนธรรม สายสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งจะเป็นความร่วมมือกันของ 10 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนิเซีย บรูไน กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ทั้งด้านการรวมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมีเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และพี่น้องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความคิดเห็น
          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ มุ่งเป็นเมืองเกษตรก้าวหน้า ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียว แหล่งท่องเที่ยวน่าชม สังคมน่าอยู่ สำหรับในปี 2558 ซึ่งประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็อยู่ในเส้นทางระเบียบเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก East-West Economic Corridor (EWEC) ระยะทางยาว 1,450 กม. อยู่ในเขตไทยเป็นระยะทางยาวที่สุดคือประมาณ 950 กม. ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงต้องเตรียมความพร้อมอย่างจริงจังโดยขณะนี้ได้ดำเนินการในเรื่องภาคเกษตร โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าผลิตข้าวต่อไร่ให้กับเกษตรกร ขณะนี้กำลังเริ่มดำเนินการระหว่างปี 2555-2557 ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร ซึ่งจะทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพผลผลิตเยอะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ดีขึ้น และการจัดกิจกรรมเปิดประตูเฮือนกาฬสินธุ์ดอนธรรม สายสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน ก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้มีความแน่นแฟ้น เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ในอนาคตก็จะเป็นทางสินค้าทางการเกษตร เพราะเห็นได้จากเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมาก็มีเกษตรกรจากประเทศลาว เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านโหมน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 ..................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com