FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนพอเพียง

วันที่ 28 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 222 คน)
 
          วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนพอเพียง โดยมีนายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ซึ่งการประชุมพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ 239 โครงการ แยกเป็นอำเภอยางตลาด 47 โครงการ, กมลาไสย 28 โครงการ, กุฉินารายณ์ 47 โครงการ, ห้วยเม็ก 17 โครงการ, สามชัย 17 โครงการ, เมืองกาฬสินธุ์ 17 โครงการ, สมเด็จ 16 โครงการ, ร่องคำ 14 โครงการ, ท่าคันโท 13 โครงการ, คำม่วง 11 โครงการ, ห้วยผึ้ง 7 โครงการ, สหัสขันธ์ 7 โครงการ, ดอนจาน 7 โครงการ, หนองกุงศรี 6 โครงการ, เขาวง 5 โครงการ และอำเภอนาคู 1 โครงการ
          ภายหลังการประชุมพิจารณาของคณะอนุกรรมการ นายทรงพล จำปาพันธุ์ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวว่า โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลต้องการให้ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพในท้องถิ่น หมู่บ้าน และพึ่งพาตนเองได้ เป้าหมายหลักคือการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาและความต้องการของท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งทุกโครงการที่เป็นข้อเสนอของราษฎร ดีมีเหตุผล แต่ปัญหาส่วนใหญ่คือการเขียนรายละเอียดของโครงการกับการกำหนดราคาต่อหน่วย เช่น โครงการเลี้ยงโค-กระบือ ไม่มีการกำหนดสายพันธุ์ อายุ ขนาด ทำให้การพิจารณาอนุมัติเป็นที่หนักใจของคณะอนุกรรมการเพราะไม่มีการอ้างอิงราคากลางของกรมปศุสัตว์ ,โครงการก่อสร้างเกี่ยวกับลานคอนกรีตเป็นที่น่าสังเกตว่าในพื้นที่ใกล้เคียงกันราคาวัสดุก่อสร้างก็ยังแตกต่างกันพอสมควร ฉะนั้นจึงอยากให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย
 
........................................ สุรพล คุณภักดี / ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com