FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์สัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภคระดับจังหวัด

วันที่ 24 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 139 คน)
 
          วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภคระดับจังหวัด โดยศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ผู้บริโภคจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคองค์กรและเครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการขายสินค้าหรือบริการของธุรกิจเอกชนและภาคราชการ ให้รับทราบช่องทางร้องเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
          นางประคำ ศรีสมชัย ประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและศูนย์เครือข่ายรับเรื่องร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดในการใช้โทศัพท์ เรื่องเก็บค่าโทรศัพท์มากเกินไป สัญญาณไม่ดี ไม่แก้ไข เอสเอ็มเอสกวนใจ บัตรเติมเงินวันหมดเงินไม่หมด ถูกหักเงินโดยไม่รู้สาเหตุ เป็นต้น อีกปัญหา คือ การร้องเรียนผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและบำรุงสุขภาพ ปัญหาหนัก คือ สมุนไพรที่ผู้สูงอายุเชื่อคำโฆษณาแล้วซื้อมากิน ซื้อสมุนไพรบางตัวมีสารสเตอรอยด์ผสมอยู่เมื่อกินนาน ๆ กระดูกผุหรือเป็นมะเร็ง ผู้ที่รับประทานสารสเตอรอยด์จะมีลักษณะหนังบวม แขน ขาบวม นอกจากนั้นยังได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหมดอายุ สินค้าไม่ได้มาตรฐานซึ่งหลายกรณีทางเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือสำเร็จ
          นางประคำ ศรีสมชัย ได้แจ้งอีกว่า หากผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการ ให้แจ้งร้องเรียนศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ที่ เลขที่ 70/94 ถนนประณีต ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 0-4382-0146, 085-460-3209, 087-230-7461 หรือทาง อีเมล Prakum_sri@hotmail.com หรือทางสายตรง สบท. โทรฟรี 1200
 
 ................................ สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com