FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกชนเตรียมสำรวจปิโตรเลียมที่เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 25 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 199 คน)
 
ภาคเอกชนเตรียมสำรวจปิโตรเลียมที่เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ในขณะที่ทางจังหวัดพร้อมให้ความร่วมมือการทำความเข้าใจเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่รอบเขื่อนลำปาว
 
เช้าวันนี้ ( 25 ก.ค.55) ที่ห้องประชุม 6 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการสำรวจปิโตรเลียม ซึ่งมีคณะทำงานโครงการสำรวจปิโตรเลียม บริษัท อพิโก้ โคราช พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่เขื่อนลำปาว เนื่องจากมีพื้นที่ครอบคลุมในหลายอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงต้องทำความเข้าใจกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่โดยรอบเขื่อนลำปาว
 
นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ยินดีให้การสนับสนุนการสำรวจปิโตรเลียมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งทางจังหวัดจะได้แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ประมงจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการเกี่ยวข้อง เพื่อให้การสนับสนุนการทำความเข้าใจ และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียต่อไป
 
 
 …………………… สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com