FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ประชุมเตรียมพร้อมสรุปจัดกิจกรรมครบรอบ 3 เดือน โครงการกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วันที่ 26 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 242 คน)
 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมผลการดำเนินงานโครงการกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รอบ 3 เดือน เทิดไท้ 80 พรรษามหาราชินี โดยมีนายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยได้เน้นการดำเนินงาน ทั้งด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการบำบัดรักษา และดำเนินการกับกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม โดยแบ่งวาระงานออกเป็น 3 วาระ ประกอบด้วย วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 พิธีเปิดประกาศเจตนารมย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว โดยมี ฯพณฯ ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วารที่ 2 ได้กำหนดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน (3 เดือน) โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินีขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 โดยมี ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ากากระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และวาระที่ 3 เป็นการสรุปผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยกำหนดวันที่ 2 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รอบ 3 เดือน ในครั้งนี้มี ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีรับมอบเอกสาร หลักฐานการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ พิธีมอบรางวัลแก่หน่วยปฏิบัติทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม การบำบัดรักษา และการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ สถานีวิทยุชุมชนเครือข่าย และทางเคเบิ้ลทีวีในจังหวัดกาฬสินธุ์

............................สุรพล คุณภักดี/ข่าว สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์/ภาพ
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com