FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
มทร.วิทยาเขตกาฬสินธุ์ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้าง “ลานบุญ ลานธรรม หลวงตามหาบัว”

วันที่ 27 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 265 คน)
 
           เมื่อเวลา 09.09 วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ คณะครู อาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ได้ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้าง "ลานบุญ ลานธรรม หลวงตามหาบัว” โดยมี พระโพธิญาณมุนี หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดป่าดงเมือง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดงาน สำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ได้เงินร่วมสมทบทุนสร้างลานบุญ ลานธรรม หลวงตามหาบัว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 792,959.81 บาท โอกาสนี้พระโพธิญาณมุณี หลวงปู่เมือง พลวฑโฒ ได้แสดงธรรมเทศนาแก่ผู้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ด้วย
          ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประธานจัดงาน กล่าวว่า ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของปวงชนชาวไทย ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทย เป็นเครื่องช่วยให้คนมีคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การประพฤติ ปฎิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม รู้จัการครองตน ครองคน และครองงาน อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข และจากอนิสงค์ผลบุญที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล) ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่ท่านได้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา และประเทศชาติ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2546 หลวงตามหาบัวได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ในโครงการผ้าป่าช่วยชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ นับว่าเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าจากทุกสารทิศ นับเป็นกุศลและผลบุญครั้งยิ่งใหญ่ และหลวงตามหาบัวได้แสดงธรรมเทศนาอันทรงคุณค่าบนศาลาไม้ที่สวยงามประณีต แด่สาธุชนที่มีจิตศรัทธารวมกันมาจากทั่วทุกสารทิศ ถวายทองคำและปัจจัยจำนวนมาก เพื่อนำเข้าคลังหลวงและหลวงตามหาบัวได้เมตตามอบศาลาแห่งนั้นให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เห็นอนุสรณ์ศาลาประวัติศาสตร์ ที่ครั้งหนึ่งหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้มาเป็นเนื้อนาบุญ ณ สถานศึกษาแห่งนี้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้าง "ลานบุญ ลานธรรม หลวงตามหาบัว” เพื่อประดิษฐานรูปหล่อหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล) บนศาลาและนิทรรศการ เพื่อให้สาธุชน และนักศึกษาได้สักการะบูชาสืบไป

......................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com