FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดออกรับบริจาคโลหิตเดือนสิงหาคม 2555

วันที่ 27 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 164 คน)
 
นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กำหนดออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนสิงหาคม 2555 ดังนี้
          วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันรพี
          วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 บริษัท ฮอนด้าคาร์ กาฬสินธุ์
          วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย
          วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขากาฬสินธุ์
          วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ธนาคารธนชาติ สาขากาฬสินธุ์
          วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
          วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 ห้องประชุมชัยสุนทร ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
          วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 หอประชุมห้วยผึ้ง
          วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 หอประชุมร่องคำ
          วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 สำนักงานแขวงการทางกาฬสินธุ์
          วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
          วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 หอประชุมอำเภอยางตลาด
          วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์
          วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
          จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่เวลา09.00-12.00 น. ตามสถานที่ดังกล่าว


........................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com