FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ สำนักสงฆ์พุทธาวาส อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 28 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 178 คน)
 
เช้าวันนี้ ( 28 ก.ค.55 ) พระมหานำพล ทิตฺตวฑฺฒโน (ม) วัดไตรภูมิ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้นำพุทธศาสนิกชน กว่า 1,000 คน ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา และบวชชีพราหมณ์ ณ สำนักสงฆ์พุทธาวาส อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
พระมหานำพล ทิตฺตวฑฺฒโน (ม) รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทุกปีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา , บวชชีพราหมณ์ และเจริญจิตภาวนา ตลอดวันจนถึงย่ำรุ่ง ณ สำนักสงฆ์พุทธาวาส อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา พร้อมใจที่จะสืบทอดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ธำรงอยู่ตลอดไป และโดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีแห่งการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ,ข้าราชการ ,ประชาชนและสื่อมวลชน จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีก 1 กิจกรรม คือ การปลูกป่า บวชป่า ประชาสามัคคี ปี พ.ศ.2555 โดยจะทำการปลูกต้นพะยูง จำนวน 999 ต้น ณ พื้นที่ 3,800 ไร่ บนภูสิงห์แห่งนี้ พร้อมกับค้นหาต้นไม้ใหญ่ เพื่อทำพิธีบวชต้นไม้ในคราวเดียวกัน โดยมุ่งหวังที่ฟื้นฟูสภาพป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนภูสิงห์ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากร พระพรหมภูมิปาโล และเป็นที่พำนักสงฆ์หลายวัด ให้เป็นป่าชุมชนที่มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ที่สุดต่อไป
 
 
.........................วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com