FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เตือนเกษตรกรกาฬสินธุ์ เฝ้าระวังหนอนห่อใบข้าวระบาด ขอให้หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ

วันที่ 28 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 158 คน)
 
 นายศักดิ์ชัย วังทอง เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ให้เกษตรกรชาวนากาฬสินธุ์ เฝ้าระวังหนอนห่อใบข้าวระบาดทำความเสียหายต้นข้าวระยะแตกกอ โดยเฉพาะแปลงนาที่มีข้าวหนาแน่น และใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูง ซึ่งต้นข้าวจะอวบเหมาะแก่การเข้าทำลายของหนอน โดยตัวหนอนจะเอาใบข้าวห่อหุ้มตัวคล้ายหลอดแก้วแล้วกัดกินใบอยู่ภายในนั้น ปกติจะพบตัวหนอนกัดกินอยู่ภายในนั้นเพียงตัวเดียว ซึ่งจะทำให้บริเวณที่กัดกินมีลักษณะขาว ใส เป็นรอยยาวขนานกับเส้นกลางใบ ความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของใบข้าวลดลง สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวได้
 
ดังนั้น ขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าใบข้าวมีลักษณะการทำลายของหนอนห่อใบข้าวเล็กน้อยให้เก็บใบที่มีหนอนมาทำลายนอกแปลง โดยธรรมชาติจะมีกลุ่มแมลงจำพวกแตนเบียนเป็นศัตรูธรรมชาติของหนอนห่อใบข้าวที่ช่วยในการควบคุมปริมาณหนอนห่อใบข้าวอยู่จึงไม่ควรใช้สารเคมี ชนิดแตนเบียน เช่น แตนเบียน Goniozus sp. Apanteles sp. Macrocentrus sp. Cardichiles sp. Copidosomopis sp. และ Elasmus sp. เป็นต้น แต่หากพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ควรฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลง เบนซัลแทป (แบนคอล 50% WG) อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% EC) อัตรา 80 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร เกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด ใกล้บ้าน
 
 
 ………………………….เอกสารข่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com