FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งพื้นที่จัดธงฟ้าลดค่าครองชีพประจำเดือนสิงหาคม 2555

วันที่ 30 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 144 คน)
 
นายธรวัฒน์ แสงทอง การค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้จังหวัดกาฬสินธุ์จัด "มหกรรมธงฟ้าไทยช่วยไทย” โดยการนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ไข่ไก่ น้ำตาลทราย น้ำมันพืช สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าโอท๊อป ของใช้ในครัวเรือน ออกจำหน่ายตามอำเภอต่างๆ ในราคาประหยัด เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา พบว่าประชาชนให้ความใจมาซื้อสินค้า อาหารสด อาหารสำเร็จรูป เป็นจำนวนมาก สำหรับเดือนสิงหาคม 2555 มีตารางออกจำหน่ายสินค้า ธงฟ้าไทยช่วยไทย ดังนี้
 
วันที่ 1 ถึง 3 สิงหาคม 2555 หน้าที่ว่าการอำเภอ ร่องคำ
วันที่ 5 ถึง 7 สิงหาคม 2555 หน้าที่ว่าการอำเภอ กมลาไสย
วันที่ 9 ถึง 11 สิงหาคม 2555 หน้าที่ว่าการอำเภอ ฆ้องชัย
วันที่ 14 ถึง 16 สิงหาคม 2555 หน้าที่ว่าการอำเภอ ยางตลาด
วันที่ 18ถึง 20 สิงหาคม 2555 หน้าที่ว่าการอำเภอห้วยเม็ก
วันที่ 22ถึง 24 สิงหาคม 2555 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
วันที่ 27ถึง 29 สิงหาคม 2555 หน้าที่ว่าการอำเภอดอนจาน
 
ทั้งนี้สถานที่จัดงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในบางพื้นที่
 
 
 
...................................................วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com