FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาคเอกชนสร้างฝายกักเก็บน้ำให้กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเที่ยง จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 30 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 316 คน)
 
กลุ่มน้ำตาลมิตรผล โรงสีสมเด็จทวีผล และหอการค้าไทยร่วมกันสร้างฝายกักเก็บน้ำห้วยหินแตก ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเที่ยง ตำบลนามน อำเภอนายมน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำนาทำไร่
 
เมื่อบ่ายวันนี้ 30 กรกฎาคม 2555 นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับมอบฝายกักเก็บน้ำห้วยหินแตก จากนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานการกรรมการกลุ่มน้ำตาลมิตรผลและรองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายอานนท์ ดอนสกุล เจ้าของโรงสีสมเด็จทวีผล จากนั้นได้มอบต่อให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเที่ยง ตำบลนามน อำเภอนายมน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำนาทำไร่ ซึ่งฝายกักเก็บน้ำห้วยหินแตกแห่งนี้เป็นฝายขนาดความจุ 500,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2555 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 450,000 บาท สามารถกักเก็บน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก ไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ในทำนาทำไร่รวมพื้นที่ 500 ไร่แยกเป็นที่ทำนา 400 ไร่ และพื้นที่ไร่อ้อย 100 ไร่ ชาวบ้านได้รับประโยชน์รวม 100 ครัวเรือน
 
นายไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้อำนวยการด้านอ้อย โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเที่ยงซึ่งมีสมาชิก 15 คน เดิมอาศัยน้ำฝนเป็นหลักในการทำนา จึงทำให้ได้ผลผลิตต่ำเพียง 280-300 กิโลกรัมต่อไร่ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล โรงสีสมเด็จทวีผล และหอการค้าไทยจึงได้ร่วมกันสร้างฝายกักเก็บน้ำห้วยหินแตกเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี พร้อมทั้งได้สนับสนุนกากตะกอนอ้อยจากโรงงาน เพื่อใช้ปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ หวังเพิ่มผลผลิตเป็น 450-500 กิโลกรัมต่อไร่
 
 
 ......................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com