FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ ระดมทุนเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานแทนอาคารเดิมที่ชำรุดและใช้มานานกว่า 53 ปี

วันที่ 31 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 215 คน)
 
          นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์กรการกุศล ที่มีภารกิจในด้านการบรรเทาทุกข์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตลอดจนการรับบริจาคโลหิต โดยเป็นสาขาบริการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร ผู้ยากไร้ คนชรา เด็กและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การมีพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดในการให้บริการผู้มาติดต่องาน ตลอดจนเก็บสิ่งของที่ได้รับบริจาค สิ่งของสำรองในการช่วยเหลือ สงเคราะห์ประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัยในการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จะต้องมีสิ่งของเก็บสำรองกรณีฉุกเฉินไว้ที่สำนักงานเหล่ากาชาด และนำออกให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ปัจจุบันอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลากว่า 53 ปี (ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2502) เป็นอาคารกึ่งปูนกึ่งไม้ พื้นที่ใช้สอยคับแคบ และชำรุดทรุดโทรม ประกอบกับมีปลวกขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นไม้ชั้นบนผุพัง เสี่ยงต่อการยุบตัวลงมา อาจทำให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และในที่ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 มีมติให้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
          นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประสานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง วงเงิน 8,000,000.-บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้เร่งระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโดยการจัดทำหนังสือแฟชั่นผ้าแพรวาของจังหวัดกาฬสินธุ์, ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสภากาชาดไทย, งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งเมื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทำให้เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมากขึ้น สร้างความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ บุคลากร ที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถสำรองวัสดุอุปกรณ์เพื่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในยามฉุกเฉินเร่งด่วนได้ทันท่วงที หากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กร มูลนิธิ ประชาชน สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดต่อได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนสุรินทร์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-811669 ได้ในวัน เวลา ราชการ


............................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
100%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
0%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com