FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 1 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1531 คน)
 
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผุ้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งกำหนดการถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 2 สิงหาคม 2555 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
          เวลา 08.30 น. ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมกัน ณ วัดกลาง พระอารามหลวง
          เวลา 09.00 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน
          เวลา 09.09 ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสงฆ์ให้ศีล
          นอกจากนั้น ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานกล่าวถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทน เสร็จแล้วถวายเทียนจำนำพรรษาแด่ประธานสงฆ์ พระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติถวยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี
          สำหรับการแต่งกาย ข้าราชการ ประชาชน แต่งชุดขาวปฏิบัติธรรม นักเรียน นักศึกษา แต่งชุดนักเรียน นักศึกษา จึงขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

............................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com