FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.กาฬสินธุ์เขต 1 รับโล่รางวัลค่าเฉลี่ยการประเมิน O-NET รวมอันดับ 1 ของประเทศ

วันที่ 7 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 335 คน)
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับมอบโล่รางวัลจาก สพฐ. ค่าเฉลี่ยการประเมิน O-NET รวมอันดับที่ 1 ของประเทศ เกียรติบัตร NT ปี พ.ศ.2554 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และโล่รางวัลโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555
 
นายสุวรรณ อรรคสาร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมสตราร์ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนภาษาไทย ของทุกเขตพื้นที่การศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้นโดยในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาวิธีการสอนภาษาไทย การมอบโล่รางวัลแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ โรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ สพท.ที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินO-NET และ NTปีกการศึกษา 2554 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 ได้เข้ารับรางวัลจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
          1.รับโล่รางวัล สพป.ที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินO-NET คะแนนรวม อันดับที่ ๑ ของประเทศ
          2. เกียรติบัตร NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
          3. นางสายรุ้ง น้อยนาจารย์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ รับโล่ ศึกษานิเทศก์ผู้ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยระดับดี
          4. โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 จึงขอแสดงความยินดีกับครู อาจารย์ สถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

 
.....................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
33%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
67%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com