FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ จัดอบรมการเลี้ยงจิ้งหรีดขาวให้กับสมาชิกออทิสติก

วันที่ 8 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 168 คน)
 
          นางสมคิด สุทธิพรม ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ครอบครัวออทิสติกจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนมากมีอาชีพทำนา และเป็นแม่บ้าน บางครอบครัวมีปัญหาเศรษฐกิจเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกออทิสติก มูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดขาวสมาชิก ออทิสติกจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 ณ ห้องเกื้อบุญ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบครัวออทิสติกมีรายได้เพิ่มมากขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก ฝึกทักษะด้านอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างครอบครัวของสมาชิก ซึ่งจิ้งหรีดขาวเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่เลี้ยงง่าย ลงทุนน้อย และใช้พื้นที่ไม่มาก มีตลาดรองรับ และสามารถแปรรูปเป็นอาหารท้องถิ่นได้หลายประเภท
          สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดขาว การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บุญสิริกรฟาร์ม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ และมีพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีดขาว สมาชิกออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ ณ บ้านเลขที่ 63 ถนนทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสมาชิกและครอบครัวออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ จำนวน 25 คน เข้าร่วมการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้ครอบครัวออทิสติก จังหวัดกาฬสินธุ์สามารถสร้างรายได้แก่ครอบครัวเพิ่มมากขึ้นแล้ว ก็จะช่วยให้มีเวลาดูแลลูกที่บ้านพร้อมกับประกอบอาชีพไปในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้เด็กมีความอบอุ่น และฝึกสมาธิ เมื่อโตขึ้นสามารถช่วยงานและยึดเป็นอาชีพได้ในอนาคต อยู่ในสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรีและมีความสุขไม่เป็นภาระของสังคมในระยะยาวต่อไป


................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com