FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 12 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 96 คน)
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ตำรวจ ประชาชน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และมอบโล่เกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (12 สิงหาคม 2555) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 พิธีเริ่มด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ลงนามถวายพระพร และเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ อัยการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

จากนั้น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบโล่แม่ดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2555 จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นางบุญนาถ น้อยสารบรรณ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ แม่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 2.นางการุณย์ ดีรักษา อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ แม่ผู้มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร 3.นางคำจันทร์ บัวศรี อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 9 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แม่ผู้เป็นเกษตรกร ซึ่งทั้ง 3 ราย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 ได้มีมติเห็นชอบคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ  


.............................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com