FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 วันอันตรายวันแรก จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

วันที่ 30 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 108 คน)
 
7 วันอันตรายจังหวัดกาฬสินธุ์ วันแรก เกิดอุบัติเหตุทางถนน 4 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย สาเหตุจากการขับรถประมาท, มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย
          นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 เปิดเผยว่า สำหรับวันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 (วันที่ 29 ธันวาคม 2553) จังหวัดกาฬสินธุ์ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 4 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย คือ นายพงพัน ใจศิริ อายุ 18 ปี สาเหตุจากรถจักรยานยนต์ชนรถปิกอัพ บริเวณสะพานบ้านไค้นุ่น ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอำเภอที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น คือ อำเภอห้วยผึ้ง, ยางตลาด, สหัสขันธ์, กุฉินารายณ์ อำเภอละ 1 ครั้ง ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ และรถปิกอัพ ส่วนสาเหตุมาจากความประมาท, มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย
          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำเภอ นำมาตรการ 5 ด้าน ไปปฏิบัติ คือ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. การบังคับใช้กฎหมาย 3. วิศวกรรมจราจร 4. การประชาสัมพันธ์ 5. การแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพ พร้อมให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอำเภอ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตั้งจุดตรวจและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 โดยให้ อปพร. ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลอย่างเข้มงวดเมาไม่ขับ นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ถนนเกิดการชำรุดเสียหาย ขอให้จัดทำป้ายบอกจุดเสียหายให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
          สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตั้งจุดตรวจหลัก ตามถนนสายหลัก และสายรอง รวม 48 จุด ในพื้นที่ 18 อำเภอ ได้มีการเรียกตรวจทั้งสิ้น 4,922 คัน โดยแยกเป็นรถมอเตอร์ไซด์ 1,687 คัน รถปิกอัพ 1,376 คัน, รถเก๋ง 947 คัน, รถตู้ 415 ครั้ง, รถโดยสาร 4 ล้อขึ้นไป 248 ครั้ง รถบรรทุก 239 ครั้ง และรถอื่น ๆ 10 ครั้ง
 
.......................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com