FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
NECTEC จัดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

วันที่ 15 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 109 คน)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุ่มเล็ก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( NECTEC ) มีกำหนดจัดโครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (the Fifteenth National Software Contest : NSC 2013)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ให้พัฒนาความคิดริเริ่มการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ส่งผลงานเข้าแข่งขัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับผลงานซอฟต์แวร์ของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 0 4320 2426 ต่อ 100 หรือ โทร. 08 6458 7925 หรือ http://www.nectec.or.th/nsc/ หรือ เข้าร่วมกลุ่ม "NSC Thailand” ในสังคมออนไลน์ Facebook http://www.facebook.com/groups/NSCThailand/
 
 
 ............................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com