FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร พัฒนาแผนปี 56-70 รับประชาคมอาเซียน

วันที่ 15 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 315 คน)
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมวางแผนพัฒนาจังหวด 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กาฬสินธุ์ต้องได้ประโยชน์มากกว่าที่เป็นมา โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่มีจุดขายพิพิธภัณฑ์สิรินธรที่เป็นศูนย์ศึกษาไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศในประชาคมอาเซียน

วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นแบบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2557-2560 โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จำนวนกว่า 250 คน วิทยากรได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่บรรยายในการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี 2557-2560 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า แผน 4 ปี ข้างหน้า นับว่ามีผลกระทบมากจะมีการ่วมมือของประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในช่วงปลายแผนจะมีกิจกรรมการเชื่อมด้านต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงตามระเบียงถนนเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก (EWEC : East-West Economic Corridor) ตั้งแต่จีน-เวียดนาม-ไทย-พม่า เส้นทางกว่า 700 กิโลเมตร ถนนตัดผ่านจังหวัดกาฬินธุ์กว่า 70 กิโลเมตร ซึ่งอีก 4-5 ปีข้างหน้า จะมีการสร้างโรงงาน ผลิตสินค้าไปขายเวียดนาม ขายจีน การท่องเที่ยวมีการเชื่อมโยง 3-4 ประเทศ และจะมีการเคลื่อนไหวของสินค้า ของแรงงาน ของวัฒนธรรม ประกอบกับปัญหาสังคมต่าง ๆ ก็จะตามมา ฉะนั้นการจัดทำแผนพัฒนาของแต่ละหน่วยงานต่อไปนี้ต้องมองถึงเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างประเทศด้วย การที่จะมองแต่ตนเองแบบเดิม ๆ จังหวัดกาฬสินธุ์ก็จะไม่ได้ประโยชน์หรือกำไรจากการเชื่อมโยงผ่านของถนนสายเศรษฐกิจนี้จะเป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวอีกว่า ถ้าเป็นเรื่องระหว่างประเทศต้องเตรียมคน พัฒนาขีดความสามารถของคน ซึ่งต้องใช้เวลาและการแข่งขันด้าน เช่น การเกษตรต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน ต้องเน้นการผลิตที่ลดต้นทุน เพิ่มทางคุณภาพ ราคาขาย มาตรฐานอาหารปลอดภัย ด้านวัฒนธรรม ต้องปรับเปลี่ยนจากการอนุรักษ์ส่งเสริมแบบเดิมๆ เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน หากเราเตรียมตัวดีก็จะได้ประโยชน์ ได้กำไร ด้านการท่องเที่ยวต้องเตรียมพร้อมหาจุดขายโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งและโดดเด่นอย่างพิพิธภัณฑ์สิรินธร ทีเป็นแหล่งศึกษาไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้ หากไม่เช่นนั้น กาฬสินธุ์จะเป็นแค่ทางผ่านขายได้อาหารมื้อเที่ยงเท่านั้นที่นักท่องเที่ยวแวะกิน ดังนั้นต้องทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยว กิน พัก เที่ยว ในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้นานที่สุด
 


................................สุรพล คุณภักดี/ข่าว
 
 
 


  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com