FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาชาดกาฬสินธุ์ ถ่ายภาพเพื่อทำหนังสือแฟชั่นผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์วันที่ 15-19 สิงหาคม 2555

วันที่ 16 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 482 คน)
 
          นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด เนื่องจากอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ใช้งานมากว่า 53 ปี ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2502 เป็นอาคารกึ่งปูนกึ่งไม้ พื้นที่ใช้สอยคับแคบ และชำรุดทรุดโทรม ประกอบกับมีปลวกขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นไม้ชั้นบนผุพัง เสี่ยงต่อการยุบตัวลงมา อาจทำให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้จำนวน 8,000,000.-บาท และเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมทำหนังสือแฟชั่นผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ โดยเชิญบุคคลสำคัญ หัวหน้าส่วนราชการ มูลนิธิองค์กรต่าง ๆ ถ่ายภาพชุดผ้าไหมแพรวาเพื่อจัดทำหนังสือ ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2555 ซึ่งใช้สถานที่การถ่ายภาพดังนี้
          วันที่ 15 สิงหาคม 2555 บริเวณโรงแรมริมปาว อำเภอเมือง
          วันที่ 16 สิงหาคม 2555 บ้านปุ๋งปิ๋ง ถนนบายพาสทุ่งมน อำเภอเมือง
          วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ที่ว่าการอำเภอนามน
          วันที่ 18 สิงหาคม 2555 พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์
          วันที่ 19 สิงหาคม 2555 บ้านพักคุณยุวพรรณ มงคลธรรม บ้านค่ายบุรี อำเภอห้วยผึ้ง
          วันที่ 19 สิงหาคม 2555 บ้านปุ๋งปิ๋ง ถนนบายพาสทุ่งมน อำเภอเมือง
          โดยรายได้จากการถ่ายภาพเพื่อทำหนังสือแฟชั่นผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ครั้งนี้ก็จะสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
 
……………………….. ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com