FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
หอการค้า จ.กาฬสินธุ์ จับมือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการ “สุดยอดการติวเข้ามหาวิทยาลัย”

วันที่ 20 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 168 คน)
 
          เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (20 ส.ค. 55) ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "สุดยอดการติวเข้ามหาวิทยาลัย” จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2555 เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ทบทวนวิชาก่อนการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยมีนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 24 จาก 56 โรงเรียน จำนวนกว่า 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม
          นายชนินทร์ สังข์วิเศษ ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่าโครงการ "สุดยอดการติวเข้ามหาวิทยาลัย” เปิดโอกาสให้มีการคัดสรรนักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถพิเศษในด้านกีฬา นาฎศิลป์ และดนตรีไทย เข้ารับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์
          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวชื่นชมหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ให้ความสำคัญกับนักเรียนที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย จึงขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุด
 
....................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com