FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ยกฐานะพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์เป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 20 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 183 คน)
 
วันที่ 20 สิงหาคม 2555 ที่ห้องบรรยายพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน
 
นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กล่าวสรุปว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์พัฒนาเป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์อัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความงดงามและความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นและเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าแผ่นดินเกิดของตนเอง รวมไปถึงนักท่องเที่ยวผู้สนใจจากท้องถิ่นอื่นเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมและได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับท้องถิ่นอื่น ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้หลักการ รวมคิด ร่วมทำ และร่วมเป็นเจ้าของ
 
ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่าโดยชั้นล่างมีห้องจัดแสดง ห้องวิถีชีวิตชาวผู้ไทย ห้องผ้าไหมแพรวา ห้องน้ำตาลมิตรผล ห้องเนชั่นแนล และจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก สำหรับชั้นสองมีห้องของดีเมืองกาฬสินธุ์ ห้องดีวีทัศน์ พระมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ ห้องเจ้าโสมพะมิตร ห้องเมืองต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ ห้องคนดีศรีกาฬสินธุ์ ห้องฟ้าแดดสงยาง ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานไม่ต่ำกว่าปีละ 2 หมื่นคน
 
 
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กล่าวว่า การปรับปรุงต่อไปน่าจะมีห้องล้นเกล้าชาวกาฬสินธุ์จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จทรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการเฉพาะ มีการระดมของดีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เช่น ห้องโปงลาง ห้องแพรวา ซึ่งทุกเอกลักษณ์ต้องมีเอกสารประกอบการสืบค้น ก็จะทำให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 
 
 
 ......................................สุรพล คุณภักดี ข่าว/ สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ภาพ
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com