FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาชาดกาฬสินธุ์ พร้อมรับไฟล์ภาพเพื่อลงหนังสือแฟชั่นผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์

วันที่ 20 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 177 คน)
 
นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมถ่ายภาพลงหนังสือแฟชั่นรีวิวผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ โดยเชิญบุคคลสำคัญ หัวหน้าส่วนราชการ มูลนิธิองค์กรต่าง ๆ ถ่ายภาพชุดผ้าไหมแพรวาเพื่อหารายได้ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่ทดแทนหลังเก่าซึ่งมีอายุการใช้งานมากว่า 53 ปีนั้น ปรากฏว่ามีบุคคลให้ความสนใจทำบุญกับกาชาดโดยแสดงความจำนงร่วมถ่ายภาพมากถึง 320 หน้า เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้กำหนดวันในการถ่ายภาพคือระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคมที่ผ่านมา และโดยเฉพาะในวันสุดท้ายคือวันที่ 19 สิงหาคม 2555 มีการนัดหมายถ่ายภาพสำหรับบุคคลที่พลาดในห้วง 3 วันที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนกว่า 100 คน การถ่ายภาพจึงเป็นไปด้วยความล่าช้า ทำให้บางท่านไม่สามารถอยู่รอถ่ายภาพได้ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์จึงพร้อมขอรับไฟล์ภาพที่ท่านไปถ่ายภาพภายนอกสถานที่ หรือที่สตูดิโอ โดยติดต่อ ส่งไฟล์ภาพได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนสุรินทร์ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือโทร.แจ้งได้ที่081-708-3169 จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2555
 
โอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์กราบขออภัยกับการคลาดเคลื่อนในเรื่องของเวลาจากการถ่ายภาพ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีน้ำใจไมตรีสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้
 


.......................................................วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com